ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 2107
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2560
 • หมดเขต    28/07/2560
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294