ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผูู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคลงานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 5038
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2560
 • หมดเขต    14/07/2560
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294