ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ได้แก่ 1ตำแหน่งพยาบาลประจำการ(หอผู้ป่วยทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา, 2.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา, 3.ผู้ช่วยพยาบาลหรือพนักงานช่วยการพยาบาล(ห้องคลอด) จำนวน 1 อัตรา, 4.ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา,5.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา, 6.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2560
 • หมดเขต    05/07/2560
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294