ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม ฯ ตามตำแหน่ง
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม ฯ ตามตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง, 2.ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2271-3 ต่อ 103
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2560
 • หมดเขต    07/07/2560
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294