ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานสรรพกรภาคที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพกรภาคที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรภาคที่ 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2560
 • หมดเขต    12/07/2560
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294