ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารและตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารและตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหาร 1. หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริการงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)จำนวน 1 อัตรา 3.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 4.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 5.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ 1.นักทรัพยากรบุคคล(ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา 2.พยาบาลวิชาชีพ(ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่5 ต.อุโมงค์ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5398 3234 ต่อ 110
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่5 ต.อุโมงค์ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/07/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294