ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา มีระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปฏิบัติงานประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 อัตรา และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอฝาง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่2 (แม่เหียะ) ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 7156 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2560
 • หมดเขต    13/07/2560
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294