ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5324 5361-2 ต่อ111
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2560
 • หมดเขต    20/11/2560
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294