ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัท มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล(ห้องปกครอง) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัท ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2181-4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัท ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2560
 • หมดเขต    14/11/2560
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294