ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 2.ตำแหน่งพยาบาลประจำการ -หอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 3 อัตรา -สูติ-เด็ก จำนวน 2 อัตรา -ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา -วิสัญญี จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานหน่วยรายจ่าย(บัญชี) จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2560
 • หมดเขต    22/11/2560
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294