ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 36 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 36 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 8.ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา 9.ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60447 , 60448
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   16/11/2560
 • หมดเขต    21/11/2560
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294