ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
 •     สำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th, http://uis.ocsc.go.th ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2547 1911
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   18/11/2560
 • หมดเขต    27/12/2560
 • อ่าน   432
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294