ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2090-1 ต่อ 203
 • หน่วยงาน    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2560
 • หมดเขต    01/12/2560
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294