ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานผลิตเมล็ดพันธุ์(งานปรับปรุงสภาพ) จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294