ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างให้ปฎิบัติงานในสำนักหอสมุด ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างให้ปฎิบัติงานในสำนักหอสมุด ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/11/2560
 • หมดเขต    29/11/2560
 • อ่าน   140
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294