ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประะสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล(ห้องปกครองเอ 16) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่วันที่21-29 พฤศจิกายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละะเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2180-4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/11/2560
 • หมดเขต    29/11/2560
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294