ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1177
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.แม่ริม ชม
 • วันที่ประกาศ   28/11/2560
 • หมดเขต    07/12/2560
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294