ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งพยาบาลประจำการ จำนวน 7 อัตรา, ตำแหน่งพยาบาลวิจัย จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานหน่วยรายจ่าย(บัญชี) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(คลินิกบริการผู้ป่วยนอก) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง แม่บ้าน(สอนดอกโฮสเทล) จำนวน 1 อัตรา ผูสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2560
 • หมดเขต    18/12/2560
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294