ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
 •     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดวันประเมินสมรรถนะในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/03/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294