ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.) หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.)(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.) หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.)(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ผู้สนใจติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ งานทะเบียนของวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5331 1392
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2561
 • หมดเขต    25/04/2561
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294