ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่เบอร์โทร 0 5311 2347 ต่อ 1
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2561
 • หมดเขต    30/03/2561
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294