ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 •     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จำนวน 5 รุ่นๆละ 30 คน จำนวน 150 ราย ผู้สนใจติดต่อขอแจ้งความประสงค์ขอรับการฝึกอบรมที่ระบบลงทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร register.doae.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 5200 1152 ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2561
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 428 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2561
 • หมดเขต    30/03/2561
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294