ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา, 2.หัวหน้าแผนก(OPD/LPD) จำนวน 2 อัตรา, 3.พยาบาลวิชาชีพ FULL TIME/PART TIME แผนก ICU (ด่วน) จำนวน 2 อัตรา, 4.พยาบาลวิชาชีพ (IPD/ไตเทียม/ICU/OPDเด็ก ) หลายอัตรา, 5.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(PN/NA) หลายอัตรา, 6.พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา, 7.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา, 8.Ward Clerk (ธุรการหอผู้ป่วยใน) จำนวน 1 อัตรา, 9.เภสัชกร(ด่วน) จำนวน 4 อัตรา, 10.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา, 11.ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา, 12.ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา , 13.หัวหน้าแผนกการตลาด จำนวน 1 อัตรา, 14.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา, 15.เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา, 16.พยาบาลถอดรหัสโรค แผนกผู้ป่วยใน(Coder IPD) จำนวน 2 อัตรา, 17.เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา, 18.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา, 19.เจ้าหน้าที่เวรเปล จำนวน 1 อัตรา, 20.เจ้าหน้าที่ช่าง(ช่อมบำรุง/ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา, 21.เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง(CS) จำนวน 1 อัตรา, 22.กุ๊ก จำนวน 2 อัตรา, 23.ผู้ช่วยกุ๊ก จำนวน 2 อัตรา, 24.พนักงานส่งอาหาร จำนวน 1 อัตรา, 25.พนักงานล้างจาน/สจ๊วต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/03/2561
 • หมดเขต    15/04/2561
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294