ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2560
 •     รับสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2560 มีความประสงค์จะรับสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2560 จำนวน 29 รายวิชา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่เบอร์โทร 0 5321 1592, 0 5322 1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/03/2561
 • หมดเขต    30/03/2561
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294