ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล( ห้องปกครอง เอ 16 ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2180-4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้วอ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2561
 • หมดเขต    11/05/2561
 • อ่าน   128
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294