ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือและการฝึกอาชีพเสริม
 •     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือและการฝึกอาชีพเสริม ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เลขที่ 335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1002-3 ต่อ 115 , 126
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   157
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294