ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 ถ.เจริญราษฎร์ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5324 0486 ต่อ 302
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 ถ.เจริญราษฎร์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2561
 • หมดเขต    25/05/2561
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294