ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้เผยแพร่เอกสารข่าวสารตำแหน่งงานภาคราชการ ตำแหน่งงานว่างภาคเหนือและวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
 •     ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้เผยแพร่เอกสารข่าวสารตำแหน่งงานภาคราชการ ตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ และวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ผ่านเว็บไซต์ ww.nlmi-lp.com และ Facebook - Lmi Lampang และเว็บไซต์ www.doe.go.th
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ชั้น3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   22/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294