ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 35 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 35 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 10 อัตรา ,ตำแหน่งพยาบาลประจำการ จำนวน 12 อัตรา, ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล จำนวน 3, ตำแหน่งพนักงานหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล(บัญชี) จำนวน1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา , ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2561
 • หมดเขต    05/06/2561
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294