ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้คุณวุฒิ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตราและประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ 7 , 8 เมษายน2561 และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ตามลำดับไปแล้ว นั้น ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   315
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294