ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา ,ตำแหน่งพยายามบาลประจำการ -หอผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -คลินิกบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 2 อัตรา -ห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา -ห้องทารกแรกเกิด จำนวน 2 อัตรา ,ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล(บัญชี) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานรับผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29 มิถุนายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294