ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก ปรกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 441 4125 ต่อ 110-115 , 130-135
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   21/06/2561
 • หมดเขต    06/07/2561
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294