ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นคร
 •     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นคร ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 456 หมู่1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5392 0041
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 456 หมู่1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2561
 • หมดเขต    11/07/2561
 • อ่าน   113
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294