ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่10 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4489-90
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2561
 • หมดเขต    04/07/2561
 • อ่าน   121
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294