ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4174
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2561
 • หมดเขต    20/07/2561
 • อ่าน   130
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294