ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและงานบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(คนสวน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 6.แม่บ้านทำความสะอาดโรงอาหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2181-4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 186 หมู่8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2561
 • หมดเขต    13/07/2561
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294