ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ ของสถาบันจิตตานุภาพ สาขา204 วัดสันติธรรม
 •     สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา204 วัดสันติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ ของสถาบันจิตตานุภาพ สาขา204 วัดสันติธรรม ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารเรียนวัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร อ.วิสุทธ์ แดงดีมาก 081-7165842
 • หน่วยงาน    สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา204 วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294