ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1.พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา , 2.พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา , 3.พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vet.cmu.ac.th เบอร์โทร 0 5394 8006
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294