ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
 •     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสาธิต 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4248
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2561
 • หมดเขต    14/09/2561
 • อ่าน   123
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294