ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
 •     สถาบันเสรมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันเสรมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2613 3820-5 ต่อ 0 หรือ 100
 • หน่วยงาน    สถาบันเสรมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพ 10200
 • วันที่ประกาศ   04/09/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   133
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294