ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562
 •     สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 112 หมู่2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง ช.ม ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5304 7338
 • หน่วยงาน    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 112 หมู่2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง ช.ม
 • วันที่ประกาศ   14/09/2561
 • หมดเขต    21/09/2561
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294