ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 166 จำนวน 83 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 166 จำนวน 83 รายวิชา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น มีบางรายวิชาที่ยังไม่เต็มจำนวนอัตราและได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครเรียนไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2561
 • หมดเขต    28/09/2561
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294