ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน
 •     สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดการพิจารณา รางวัลลูกโลกสัเขียว ขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 537 2146
 • หน่วยงาน    สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   03/10/2561
 • หมดเขต    31/12/2561
 • อ่าน   165
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294