ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2561
 • หมดเขต    11/10/2561
 • อ่าน   128
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294