ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย คัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย คัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ สำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 18 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2550 วันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5336-1469 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    26/06/2550
 • อ่าน   1082
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294