ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
 •     สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5333 0092
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   134
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294