ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.เภสัชกร(ด่วน) 3 อัตรา 2.นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา 3.ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา 4.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 5.พยาบาลถอดรหัสโรค แผนกผู้ป่วยใน (coder IPD) 1 อัตรา 6.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 7.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 8.หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา 9.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา 10.หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 11..เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา 12.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 5 อัตรา 13.หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา 14.เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 2 อัตรา 15.เจ้าหน้าที่เวรระเบียน 2 อัตรา 16. แคชเชียร์ประจำห้องอาหาร 1 อัตรา 17. พนักงานส่งอาหาร 1 อัตรา 18.เจ้าหน้าที่เวรเปล 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/12/2561
 • หมดเขต    31/12/2561
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294