ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2180-3
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/12/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   656
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294