ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167 จำนวน 61 รายวิชา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร(งานประชาสัมพันธุ์) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 1592 , 0 5322 1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2561
 • หมดเขต    04/01/2562
 • อ่าน   68
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294