ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาลได้แก่ 1.เภสัชกร(ด่วน) 3 อัตรา 2.นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา 3.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 4.พยาบาลถอดรหัสโรค แผนกผู้ป่วยใน (coder IPD) 1 อัตรา 5.พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา 6.ผู้ช่วยพยาบาล(PN) หลายอัตรา 7.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 8.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา 9.หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา 10.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา 11.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา 12.เจ้าหน้าที่คลังยา-เวชภัณฑ์ 1 อัตรา 13.หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 14.หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา 15.เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 1 อัตรา 16.เจ้าหน้าที่เวรระเบียน 3 อัตรา 17.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 อัตรา 18. แคชเชียร์ประจำห้องอาหาร 1 อัตรา 19. พนักงานส่งอาหาร 2 อัตรา 20.สจ๊วต (พนักงานล้างจาน) 1 อัตรา 21.เจ้าหน้าที่เวรเปล 3 อัตรา 22.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 5 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2562
 • หมดเขต    31/01/2562
 • อ่าน   315
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294